Patent ve Faydalı Model

PATENT

Buluş, sanayide uygulanabilir, herhangi bir sorunun çözümü olarak tanımlanabilir.

Patent ise, sanayiyi uygulanabilir bir buluşu gerçekleştiren sahibinin buluşa konu olan ürünü belirli ulusal ya da uluslar arası patent kurumlarının belirlediği süre dahilinde seri üretimin gerçekleştirme, tasarruf etme, kullandırtma, hakkının tekeline almasıdır.

Kimyasal bileşenler, makineler, uygulanabilir üretim teknikleri, araçlar, aygıtlar patent korumasının kapsamındadır.

Rakipler karşısında en güçlü savunma sistemi Patent sahibi olmaktır.

Bir buluşun patent ile tescillene bilmesi için, Dünyada yeni olması, Sanayiye uygulanabilmesi ve Tekniğin bilinen durumunu aşmış olması gereklidir.

Patent başvurusu, ana buluş fikri ile bağlı birden çok buluşu içerebilir. Buluşun bütünlüğü istemlerin incelenmesi sonucu sağlanabilir.

Patent için gerekli belgeler;

Buluş konusunu açıklayan tarifname,

Koruma istenen buluşun unsur ya da unsurlarını kapsayan istem / istemler,

Tarifnamede istem ve istemlere yapılan atıfların teknik çizimleri,

Özet

Patent Tescil Süreci;

Tarifname, istemler, buluşa ait teknik çizimler, özet bilgilerine istinaden, başvuru dilekçesi ile Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde müracaat gerçekleştirilir.

Doğru şekilde gerçekleşmiş patent müracaatlarının Araştırılması gerekmektedir. Araştırma raporu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafınca ya da yurtdışı patent ofislerinde gerçekleştirilmelidir.

Araştırma raporunun sonucu resmi bültende yayınlanır.

Araştırma raporunun olumlu gelmesi sonucu, patent başvurusun daha detaylı incelenmesi ve tescilinin netleşmesi için inceleme başvurusunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İnceleme müracaatı gerçekleştirilir.

İnceleme raporunun da olumlu gelmesi sonucunda, 20 yıllık koruma hakkı tanıyan incelemeli patent belgesi düzenlenir.

Patent Yıllık Ücretleri;

Patent müracaatlarında yıllık olarak harç yatırılması zorunludur. Harçlar Türk Patent ve Marka Kurumu tarafınca belirlenir. Yıllık harçların, patentin müracaat edildiği ay ve güne kadar yatırılması gerekmektedir. Aksi takdirde 6 aylık cezalı yenileme süreci başlar, ek bir ücret ile yıllık yenileme harcı yatırılabilmektedir. Bu süreç içerisinde de harcı yatırılmayan patent müracaatları iptal edilmiş olur.

 FAYDALI MODEL TESCİLİ

 

Sanayiye uygulanabilen Endüstriyel ürünler üzerinde geliştirilen yenilikler için, buluş sahiplerine 10 yıllık üretme ve pazarlama tekel hakkı sağlayan bir tescil belgesi türüdür.

Faydalı Model Tescili için gerekli özellikler;

  • Yenilik; faydalı model müracaatı yapılacak buluşun, önceden hiç kimse tarafınca yazılı, sözlü ya da uygulamalı şekilde kullanılmamış olması.
  • Sanayiye uygulanabilirlik

Patent ile arasındaki farklar;

  • Faydalı model tescili için, tekniğin bilinen durumunun aşılmış olmasına dikkat edilmez.
  • Koruma süresi 10 yıldır. Patentte koruma süresi 20 yıldır.
  • Faydalı model tescili için, araştırma ve inceleme raporlarına ihtiyaç duyulmamaktadır,
  • Faydalı model tescil süreçleri, patent tescil süreçlerine göre daha kısadır.
  • Faydalı model tescili daha ekonomiktir.