Endüstriyel Tasarım Tescili

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ

Neden hiçbir otomobil tasarımı birbirinin aynısı değil?
Neden her cep telefonu, tasarım olarak birbirinden farklı?
Evet, ürünleri birbirinden yalnızca marka değil, tasarımları da ayır etmeye yaramaktadır.
Gelişen teknoloji ile birçok sektörde üretim kolaylaşmıştır. Bu durum tüketici tercihlerini kalitenin yanı sıra tasarımlarıyla farklılık yaratan ürünlere yöneltmiştir.
Farklı tasarımlarla üretimini gerçekleştiren firmalar, endüstriyel tasarım tescillerini alarak rakiplerinin önüne geçmeyi ve satış oranlarını arttırmayı başarmışlardır.

Endüstriyel tasarım üreten firmalar, tasarımlarını yurtiçi ve yurtdışında 5 yılda bir yenilemek koşulu ile 25 yıl boyunca koruyabilmektedirler.

Endüstriyel Tasarım Tescili için aranan nitelikler;
– Yenilik; aynısı ya da aynısı sayılabilecek tasarımın müracaat tarihinden önce dünyanın hiçbir yerinde kamuya sunulmamış olması gerekmektedir.
– Ayırt Edici Nitelik; aynı nitelikteki diğer ürünler ile arasında, belirgin bir farkın bulunması gerekmektedir.
– Ürün ya da Ürünün Parçası; koruma talep edilen tasarımın bir ürüne ya da ürün üzerinde yer alan bir parçasına uygulanması gerekmektedir.
– Tasarımın tescile konu olabilmesi için, insan duyuları ile algılanabilir bir görünüme sahip olması gerekir.